KODEKS DROGOWY

SPIS TREŚCI | DODATKI
RONDAPonieważ polskie przepisy nie precyzują zasad jazdy na rondzie, postanowiłem oddzielnie zająć się tym tematem. Nawet wśród tzw. ekspertów nie ma zgodności co do prawidłowego sposobu zachowania na tego typu skrzyżowaniach. Generalnie wątpliwości sprowadzają się do tego czy całe rondo traktować jak jedno skrzyżowanie, czy każdy zjazd z ronda jako oddzielne. Póki przepisy są, jakie są, nie pozostaje chyba nic innego jak zastosować "złoty środek".

W typowej sytuacji, t.j. gdy przed wjazdem na rondo występuje kombinacja znaków:


wjeżdżający na rondo musi ustąpić pierwszeństwa znajdującym się na rondzie. W przypadku braku znaku A-7 - pierwszeństwo ma wjeżdżający na rondo (zasada "prawej ręki"), choć to też jest dyskusyjne, gdyż przepisy mówią o dojeżdżających do skrzyżowania, a nie wspominają o już na nim będących.. Należy brać pod uwagę, że inni uczestnicy mogą błędnie sygnalizować manewry lub wcale ich nie sygnalizować.

Dawanie sygnałów i zajmowanie pozycji na drodze.

1. Korzystając z pierwszego zjazdu w prawo, chyba że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazują inaczej:

• kierujący powinien sygnalizować zamiar wykonania skrętu w prawo i korzystać z prawego pas ruchu

• na rondzie kierujący powinien jechać po prawej stronie ronda i kontynuować nadawanie sygnału zamiaru wykonania zjazdu w prawo

2. Korzystając ze zjazdu z ronda, leżącego pomiędzy pierwszym w prawo a lewym zjazdem (najczęściej drugi - jazda na wprost), chyba że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazują inaczej:

• kierujący dojeżdżając do ronda powinien wybrać właściwy pas ruchu (najczęściej prawy)

• zazwyczaj nie ma potrzeby, aby dojeżdżając do ronda kierujący nadawał sygnały

• kierujący powinien pozostać na wybranym pasie ruchu do chwili konieczności zmiany kierunku jazdy wynikającej z zamiaru opuszczenia ronda

• po przejechaniu przez zjazd z ronda poprzedzający zjazd, z którego kierujący zamierza skorzystać, kierujący powinien dawać sygnały zamiaru wykonania zjazdu w prawo, przed opuszczeniem ronda zaleca się zmianę pasa na prawy, zjeżdżając z wewnętrznego pasa ryzykujemy kolizję z jadącym po prawej stronie (wyprzedzanie na rondzie jest dozwolone)

3. Zjeżdżając z ronda w lewo (zjazdem po lewej stronie - najczęściej trzecim) lub jadąc dookoła ronda, chyba że pionowe lub poziome znaki drogowe wskazują inaczej:

• kierującemu zaleca się sygnalizować zamiar wykonania skrętu w lewo i korzystać z lewego pasa ruchu

• na rondzie kierujący powinien korzystać z lewego pasa ruchu, do chwili konieczności zmiany pasa ruchu w celu opuszczenia ronda

• po przejechaniu przez zjazd z ronda poprzedzający zjazd, z którego kierujący zamierza skorzystać, kierujący powinien dawać sygnały zamiaru wykonania zjazdu w prawo, przed opuszczeniem ronda zaleca się zmianę pasa na prawy

RONDA Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ

Jak już wspominałem - art. 5.3 Prawa o Ruchu Drogowym jest, wg. mnie, bez sensu, w związku z czym, po wjechaniu na zielonym świetle na rondo, dalej powinniśmy mieć już pierwszeństwo, jeśli przed rondem stoją znaki A-7. Jednak w praktyce ludzie zwykle uważają, że skoro jest sygnalizacja, to znak A-7 należy zignorować i wtedy zjeżdżając z ronda należy ustępować wjeżdżającym na nie (na zielonym), by uniknąć kolizji trzeba się do tej zasady stosować. Problem ten zauważyli również ustawodawcy, lecz - zamiast zmienić przepisy - wprowadzili kolejne rozporządzenie, nakazujące drogowcom ustawiać dodatkowe sygnalizatory przed zjazdami z ronda, mimo to - nie zawsze sie je stosuje. Z tego samego powodu wprowadzono zakaz stosowania tzw. pierwszeństwa łamanego (tabliczka T-6c) na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną bez oddzielnych faz dla poszczególnych kierunków.

Pojazd szynowy zjeżdżający z ronda ma zawsze pierwszeństwo przed innymi pojazdami, nawet jeśli wjazd na rondo jest sterowany sygnalizacją świetlną.

Przedstawiłem tylko podstawowe zasady, nie rozwiązuje to w całości problemu rond, gdyż ich projektanci wykazują się nieograniczoną fantazją wprowadzając najdziwniejsze sposoby organizacji ruchu. W razie wątpliwości należy zachować ostrożność, obserwować innych uczestników ruchu oraz zdać się na własny rozum i intuicję.DODATKI

ROSY

0-607 033 233

e-mail: rc2000@o2.pl