KODEKS DROGOWY

ROSY | DODATKI
Niniejszy podręcznik zawiera najważniejsze przepisy dotyczące ruchu drogowego, w szczególności: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Kolorem niebieskim zaznaczono porady, wyjaśnienia i uwagi autora, czyli przełożenie języka "prawniczego" na ludzki, o ile jest to możliwe. :)

Dołączony program "Nauka przepisów" ułatwia zapamiętanie przepisów i sprawdzenie swej wiedzy.

PRAWA AUTORSKIE

Dział I i II jest aktualny na rok 2020, pozostałe to starsze wersje przepisów.

SPIS TREŚCI:

Dział I Przepisy ogólne Art. 1-2

Dział II Ruch drogowy

Rozdział 1 Zasady ogólne Art. 3-10

Rozdział 2 Ruch pieszych Art. 11-15

Rozdział 3 Ruch pojazdów Art. 16-34

Rozdział 4 Ruch zwierząt Art. 35-37

Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach Art. 38-65j

Dział III Pojazdy

Rozdział 1 Warunki techniczne pojazdów Art. 66-80

Rozdział 2a Centralna ewidencja pojazdów Art. 80a-80r

Rozdział 3 Badania techniczne pojazdów Art. 81-86

Dział IV Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Rozdział 1a Centralna ewidencja kierowców Art. 100a-100l

Rozdział 3 Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego Art. 116-121

Dział V Kontrola ruchu drogowego

Rozdział 1 Uprawnienia Policji i innych organów Art. 129-131

Rozdział 2 Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych Art. 132-134a

Rozdział 3 Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami Art. 135-139

Rozdział 4 Kary pieniężne za przejazd pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu Art. 140aa-140ae

Dział Va Działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Art. 140b-140l

Dział VB Kary pieniężne Art. 140m-140n

Dział VI Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe Art. 149-152Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowegoZNAKI DROGOWE:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Znaki drogowe pionowe

Rozdział 3 Dodatkowe znaki pionowe

Rozdział 4 Znaki drogowe poziome

Rozdział 5 Sygnały świetlne nadawane przez urządzenia umieszczone na drodze

Rozdział 6 Sygnały dawane przez uprawnione osoby

Rozdział 7 Sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze

Rozdział 8 Przepisy przejściowe i końcowe

SPOSÓB DAWANIA POLECEŃ I SYGNAŁÓW DO KIEROWANIA RUCHEM NA SKRZYŻOWANIU

RONDAPrawa autorskie zastrzeżone, zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie bez zgody autora.
Dopuszczalne jest wykonanie jednej kopii podręcznika "KODEKS DROGOWY" (katalog "KODEKS") na użytek własny lub członka najbliższej rodziny, korzystanie z niej jest uwarunkowane posiadaniem oryginalnego nośnika.
Program "Nauka przepisów" wolno uruchamiać tylko z oryginalnego nośnika, dopuszczalne jest jego udostępnianie wyłącznie członkom najbliższej rodziny.
Korzystanie z niniejszego podręcznika oraz programu skutkuje akceptacją powyższych warunków.

UWAGA ! Możesz wspomóc moją twórczość wpłacając dowolną kwotę na konto:

02 1870 1045 2078 1061 5130 0001

Za 20 zł można zamówić program umożliwiający w ok. 2 godziny opanowanie przepisów drogowych i zdanie egzaminu na prawo jazdy.

Dziękuję i zapraszam

Autor: Robert Osypowicz

Wykorzystano materiały z OFICJALNEGO KODEKSU RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej dostępne pod adresem: http://www.doeni.gov.uk/roadsafety/ oraz http://www.rotr.ie/polish/index.html

UWAGA ! Ze względu na sporą ilość zmian w przepisach niniejsze opracowanie może zawierać błędy. W ważnych sprawach zaleca się sprawdzenie przepisów na stronach sejmowych.

Proszę o przesyłanie uwag na poniższy adres e-mail:


DODATKI

ROSY

0-607 033 233

e-mail: rc2000@o2.pl